Janko Orač, diplomirani slikar in univerzitetni specialist grafik

Janko Orač v ateljeju

Rojen je 3. junija 1958 v Celju, otroštvo pa je preživel v Zibiki. Leta 1997 je diplomiral na Šoli za risanje in slikanje, visoki strokovni šoli v Ljubljani, pri prof. Dušanu Kirbišu. Zaključil je podiplomski študij umetniške grafike ALU v Zagrebu pri prof. Nevenki Arbanas ter pridobil naziv univerzitetni specialist grafik. Najobsežnejše preglede svojega zdaj že štiridesetletnega ustvarjalnega dela je imel leta 1999 in 2008 v Galeriji Dolenjskega muzeja Novo mesto, leta 2002 v Galeriji sodobne umetnosti v Celju, leta 2011 v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec in leta 2018 pregledno razstavo grafik v Jakčevem domu, Dolenjski muzej Novo mesto. Za svoja dela je prejel številna priznanja doma in tujini. Ima status svobodnega likovnega ustvarjalca, ustvarja v polju slikarstva, risbe, grafike in prostorskih postavitvah. Med letoma 2003 in 2016 je bil likovni urednik revije Rast, kjer je predstavljal številne likovne ustvarjalce z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Je avtor in vodja likovnih simpozijev Novomeški likovni dnevi, Zibika – Tinsko in Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi. Živi in ustvarja v Novem mestu in Zibiki. Je član DLUD in ZDSLU. Vrsto let se udeležuje slikarskih kolonij in simpozijev po Sloveniji in v tujini (Hrvaška, Poljska, Avstrija in Španija). V zadnjih letih je bil gost številnih grafičnih trienalov v tujini (Split, Livno, Bitola) ter drugih mednarodnih razstav.

Doslej je izdal več grafičnih map: VEČNOST TRENUTKA (Josip Osti), 2003; REKA POETIČNIH PODOB (Ivan Gregorčič, Marjanca Kočevar, Milan Markelj), 2007; Grafična mapa EX LIBRIS, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2012; SVETLINE NAD MESTOM (Dragotin Kette, Miran Jarc, Severin Šali), 2015.

Comments are closed.