Plastenja

Obsežni ciklus likovnih del z naslovom PLASTENJA je nastal kot odraz mojih slikarskih prizadevanj, pristopa do likovne in umetnosti v širšem pomenu. Sama beseda plastenje mi pomeni, da se nekaj plasti, nalaga, prekriva, prepleta, tako v fizični obliki, kot na duhovni ravni, ki je za nastanek umetniškega dela ključnega pomena. Posamezne plasti odkrivam, shranjujem, nalagam, polagam, z njimi zastiram, prekrivam; to so likovni pogledi na mnoga splošna življenjska vprašanja. Vse to praviloma  vpliva na moje ustvarjalno delo že pred samim fizičnim aktom slikanja. Glede na slikarske postopke je gradnja vsake slika specifična, čeprav je na prvi pogled podobna svojim predhodnicam, se razlikuje od njih v mnogoterih pogledih.

Plastenja so moje prispodobe življenjskih sil in energij zemlje in vesolja, ki me obdajajo in se pretakajo skozme.

 

INSPIRACIJA-VZGIB

 

Otroštvo sem preživel na domačiji sredi neokrnjene narave; s soncem obsijani travniki, polja, vinogradi, trdo delo, so odločno vplivali na mojo veliko navezanost na krajino z vsemi njenimi značilnostmi. Krajina je bila v mojem likovnem opusu vrsto let najpogostejši vzgib, inspiracija za nastanek številnih likovnih upodobitev. Sledilo je spoznanje, da je Narava, z veliko začetnico mnogo širši pojem, kot zgolj mimetično slika,nje njene vidne pojavnosti, da nosi v sebi globlja sporočila, pomene, ki me povezane s človeško naravo še vedno vznemirjajo.

 

IZHODIŠČA IN SPODBUDE

 

Pri nastajanju novejših likovnih del imam več izhodišč, ki zaznamujejo posamezna dela ali sklope. V širšem kontekstu sta to Narava in Stvarnost.

Na številnih potovanjih, predvsem v kraje kjer hranijo originalna umetniška dela, so name tudi v smislu inspiracije, vzpodbude za razmišljanje in poglabljanje v slikarsko ustvarjalno delo vplivali številni ustvarjalci: anonimni slikarji iz Altamire, Lascouxa, in drugi, Boticelli, Rembrant, Monet, Matisse, Cezanne, Kandinski, Van Gogh, Jama, Grohar, Kos ,Kregar, Pregelj, Jakac.

Pri nastajanju grafičnih del so izhodišča in spodbude pogosto literarna, predvsem pesniška in glasbena dela.

Pri ciklu Plastenja raziskujem učinkovanje barve v prostoru, pojav barve kot snovi, njeno strukturo, teksturo, fakturo, obliko.

This entry was posted in Neuvrščeni and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.